PAKU kodu

 

Kui tunned, et leidsid endale kellegi, kellele on võimalik pakkuda parimat kodu, hoolt ja armastust, siis palume täita adopteerimisvorm

 

Vorm on leitav siin:

https://forms.gle/h6YqieHijQLizbrM6

 

Palume küsimustele vastata võimalikult põhjalikult. Nii saame ka omalt poolt kindlad olla, et küülik leiab endale õige kodu.

HETKEL EI OOTA ÜKSKI KÜÜLIK UUE KODU PAKKUMISI

TINGIMUSED LOOMA VÕTMISEKS:

 • MTÜ-s Rõõmsad Hüpped tuleb enne loomale järgi tulemist tasuda loovutustasu 50€. MTÜ Rõõmsad Hüpped ei võta loovutustasusid vastu sularahas ning loovutustasu saab tasuda tehes ülekande MTÜ Rõõmsad Hüpped arveldusarvele EE817700771008828131 LHV pangas.Loovutustasu makstes palume selgituseks märkida: “Arve küüliku /nimi/ eest”. Peale makse sooritamist palume edastada ka maksekorraldus loovutajale. 
 • Loomavõtja peab olema vähemalt 18 aastat vana ja võtma varjupaika kaasa isikut tõendava dokumendi.
 • MTÜ Rõõmsad Hüpped töötajatel on õigus teatud loomi ainult koos loovutada või seada muid piiranguid looma loovutamisele (näiteks seoses laste vanusega peres, teiste pere loomadega jne). Kõik need piirangud on vajalikud selleks, et iga loom leiaks endale sobivaima uue kodu.
 • Enamus meie varjupaikadest uude kodusse minevad loomad on vaktsineeritud, märgistatud mikrokiibiga ning kantud lemmikloomaregistrisse. Samuti on enamus loomi steriliseeritud või kastreeritud. Kui need on tegemata, siis jäävad need tegevused loomavõtja kohustuseks.
 • Varjupaik loovutab küülikuid ainult lemmikloomadeks!
 • Juhul, kui varjupaik leiab, et looma heaolu ei ole tagatud, on varjupaigal õigus loom kohe tagasi võtta ilma tekitatud kulude korvamiseta.
 • Iga meie juurest võetud loom saab kaasa lubaduse, mis kehtib kogu tema eluaja. Kui sa ei saa teda enam mingil põhjusel pidada, siis võtame ta uuesti enda hoole alla.
 • MTÜ Rõõmsad Hüpped võib keelduda looma loovutamisest ükskõik kellele ükskõik mis põhjusel.
 • Joobes kodanikele loomi ei loovutata.
 • Loomavõtja kohustub vähemalt 1 kord aastas looma käekäigu kohta informatsiooni saatma. Adopteerimise alguses ootame infot tihedamalt. 
 • Meie eesmärgiks on tagada igale küülikute varjupaigast lahkunud loomale kindel ja armastav kodu. Selleks sõlmime iga loomaomanikuga loovutuslepingu.
 • Olen teadlik, et loomale määratud vanus ja iseloomustus on hinnanguline.
 • Olen teadlik, et MTÜ Rõõmsad Hüpped ei saa garanteerida, et loom peale kolimist ei haigestu. Haigestumise korral võtan koheselt ühendust pädeva veterinaariga, kes tegeleb igapäevadelt eksootiliste loomade raviga. 
 • Olen teadlik, et looma eest hoolitsemise kohustus ei ole alaealisel lapsel ning lemmikloom ei ole loodud lapsele kohusetunde õpetamiseks. 
 • MTÜ Rõõmsad Hüpped ei loovuta looma kingituseks, loomavõtja peab olema looma uus omanik.
 • Käesolevast lepingust tulenevate kohustuste rikkumisel on lemmiklooma võtja kohustatud tasuma MTÜle Rõõmsad Hüpped leppetrahvi 200 eurot.